Om Midtjyllands Krisecenter

På Midtjyllands Krisecenter kan du henvende dig døgnet rundt. Her vil du blive modtaget af en medarbejder, der kan lytte til dig og rådgive dig.

På Midtjyllands Krisecenter er der plads til at du kan bo med dine medfølgende børn på eget værelse.

Du kan henvende dig til Midtjyllands Krisecenter. Hvis der opstår et akut behov, kan du selvfølgelig også ringe om natten. Hvis du har behov for transport så ring, og vi finder en løsning.

Målgruppe

Midtjyllands Krisecenter er et midlertidigt bosted for kvinder fra 18 år (samt medfølgende børn til og med 15 år), som har været udsat for vold eller trusler om vold (læs mere om typer af vold her) eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Krisecentret kan ikke modtage kvinder med aktivt misbrug af alkohol og stoffer samt alvorlig psykisk lidelse.

Krisecentret kan modtage gangbesværede eller kørestolsbrugere hvis disse enten er selvhjulpne eller modtager støtte fra anden instans. Da der er trappe ned til legerummet vil vi i nogen tilfælde ikke kunne modtage kørestolsbrugere med børn.

Kvinderne der indlogeres skal i stor udstrækning kunne tage vare på sig selv og eventuelle børn. Ved mistanke om alvorlig psykisk sygdom (som f.eks. skizofreni, psykose eller lignende), misbrug af enhver art (alkohol, stoffer, piller, osv.), også hvis kvinden er på afvænning, er kvinden ikke inden for krisecenterets målgruppe. Dette gælder også, hvis kvinden ud fra en sikkerhedsvurdering anses som værende for truet, f.eks. hvis hendes partner ved, at hun er på Midtjyllands krisecenter, hvis partner/familie er opsøgende, hvis hun er truet på livet, eller hvis voldsudøveren bor for tæt på krisecenteret. I disse tilfælde kan kvinden ikke indlogeres og henvises til andre tilbud.

Visitation

Alle kan henvise til Midtjyllands Krisecenter.
Ved henvendelse afholdes der visitationssamtale, hvor der vurderes om du tilhører målgruppen.

Drift

DRIFT

Midtjyllands Krisecenter er en del af Den Socialfaglige Organisation.

Den Socialfaglige Organisation driver tilbud efter servicelovens bestemmelser i hele landet til mennesker med sociale problematikker.

Organisationen drives af en kompetent og aktiv bestyrelse.

Du kan ringe til Midtjyllands Krisecenter døgnet rundt:

3022 4945

Kontaktoplysninger

Forstander for Midtjyllands Krisecenter: Dorte Smedegaard

Hovednummer: 3022 4945

Kornvangen 8
8840 Rødkærsbro

Ring til os hvis du har behov for afhentning, så finder vi en løsning.

Email: kontakt@midtjyllandskrisecenter.dk

CVR: 4021 7312

Links

Lev Uden Vold
https://levudenvold.dk/

Mødrehjælpen
https://moedrehjaelpen.dk/

Center for Voldtægtsofre
https://www.voldtaegt.dk/

Etnisk Ung
https://www.etniskung.dk/

Dansk Stalking Center
https://www.danskstalkingcenter.dk/

LOKK
http://www.lokk.dk/